Europees Schutterstreffen uitgesteld naar 2022

Bron: hln.be

Het Europees Schutterstreffen (EST), dat normaal gezien op 
20, 21 en 22 augustus 2021
zou plaatsvinden in Deinze, is met een jaar uitgesteld.

Het evenement lokt gemiddeld 30.000 schutters uit
alle uithoeken van Europa en dat is door het
coronavirus niet haalbaar.
De gemeenteraad moet haar goedkeuring geven over de nieuwe datum.

Het Europees Schutterstreffen wordt met een jaar uitgesteld.
Indien de Deinse gemeenteraad het licht op groen zet, vindt het evenement plaats op 
19, 20 en 21 ­augustus 2022. 

Het EST wordt is een driejaarlijks evenement waarbij schuttersgilden uit verschillende
Europese landen elkaar ontmoeten.

Op initiatief van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde
Sint Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ vindt de
twintigste editie in Deinze plaats. 

Door het coronavirus haakten heel wat schuttersgezelschappen
af en daarom werd beslist om het evenement uit te stellen.

 

 

 

Bericht van de Voorzitter

Publicatie 17 oktober

Bielemantreffen 10 oktober afgelast

Beste Bielemannen

Helaas heeft de organiserende vereniging, commissie  ‘Ulft 275 jaar schutterijen Ulft  2020’
na diverse overleggen toch besloten dat zij het niet verantwoordelijk vinden om
het Bielemantreffen van 10 oktober a.s.  door te laten gaan.

Helaas vervalt dus ook ons laatste evenement van dit corona-jaar.

 

 

 

Nieuwe toevoegingen aan de website

De patroonheiligen van en in onze schuttersfederatie van Gelderland.

Er zijn veel schutterijen en gilden die de naam dragen van een kerkelijke heilige.
Dit komt veelal door het feit, dat tijdens de oprichtingsjaren, de pastores in de diverse dorpen,
een grote invloed hadden, op het verenigingsleven in het dorp.

Een schutterij of gilde kon wel worden opgericht maar kreeg automatisch, bij opdracht van de pastoor,
de naam van een patroonheilige die vaak in de parochie werd aanbeden.
Het eerste bestuur verdiepte zich in de gebruiken van deze heilige en zo werd dan meestal ook de
patroon dag vastgesteld.
Elke vereniging heeft wel een datum in het jaar, waarop het jaarfeest wordt gevierd, wat dan samen valt
met de kerkelijke datum van de heilige, en dus verbonden aan de schutterij of gilde van het dorp.

De naamgeving van de ouderen gilden uit Gelderland is een apart verhaal.
Reeds in de 15e eeuw werden schutsgilden vernoemt naar een heilige.
Ook daar zullen we aandacht aan besteden in dit onderwerp.

Wij van; De Gelderse Schuttersfederatie, St. Hubertus, bijten de spits af met het verhaal
van deze heilige van de jacht.
Vele verenigingen, niet alleen schutterijen en gilden, maar ook b.v. jachtverenigingen
dragen de naam van St. Hubertus.

Ondersteunt door onze vicaris Hans Pauw, van het bisdom Utrecht, starten wij een serie,
met de namen van al die schutpatronen die er zijn in Gelderland.

De verhalen zullen op deze website ook blijven staan als naslagwerk voor eenieder.

Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben over hetgeen wij plaatsen, dan kunt u ten
alle tijden contact met ons opnemen, en zodoende proberen we er een levend hoofdstuk
van te maken wat eigenlijk al heel oud is.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Wim Sanders

—————————————————————————————————————————————

Er hebben wat veranderingen plaats gevonden op de website
Er zijn nieuwe hoofstukken bijgeplaatst.
* 75 jaar GSF
* Patroonheiligen
* Onder Archief is Archief Federatie geplaatst
* Verenigingsnieuws is verplaatst onder verenigingen.

De komende periode gaan we die diverse pagina’s vullen.
Heeft u op of aanmerkingen of info wat we zouden kunnen plaatsen
dan kunt u die mailen naar de vice voorzitter Brenda Smit
webmaster@schuttersnet.nl

 

Publicatie 7 augustus

Publicatie 7 augustus