Sint Damianus

Sint Damianus (†303)

Feestdag: 26 september

Schutspatroon van artsen, chirurgen en tandartsen, apothekers en drogisten

We mogen deze heilige niet verwarren met de bekende Vlaamse volksheld pater Damiaan die pas in de 19e eeuw leefde. In zijn zorg voor de melaatsen op het eiland Molokai bij Hawaï heeft hij echter zijn naam wel waargemaakt. Damianus was namelijk arts. Samen met zijn tweelingbroer Cosmas runde hij een gratis dokterspraktijk in Klein Azië, in het westen van het huidige Turkije. Door deze belangeloze hulp aan zieken en armen gaven zij blijk van hun christelijk geloof. Dat had natuurlijk aantrekkingskracht werd gezien als ondermijning van het staatsgezag door de romeinse overheid. Omdat de broers weigerden de romeinse afgoden te vereren stierven zij de marteldood. Dat bleek echter nog niet zo eenvoudig. Toen men hen in zee gooide, omhangen met zware kettingen, schoot en engel hen te hulp. In het vuur geworpen deerde de vlammen hen niet. Stenen en pijlen raakten hen niet maar gingen ‘retour afzender’. Uiteindelijk werden zij onthoofd.

Belangeloos goed doen en zó getuigen van de liefde van God voor iedere mens, zonder onderscheid. Dat deed Damianus. Deze goedheid en liefde is niet zomaar kapot te krijgen.