Sint Hubertus

Sint Hubertus   († 727)

Feestdag: 3 november

Schutspatroon van de jagers, één van de heilige bisschoppen van Maastricht.

Hubertus was een rijke edelman en levensgenieter.  Hij genoot bijvoorbeeld erg van de jacht. 
Maar er kwam een grote omwenteling in zijn leven. Waardoor?
Er wordt gezegd dat het kwam door het overlijden van zijn vrouw in het kraambed. 
Toen ging ‘Huub’ anders tegen het leven aankijken. 

Maar er is ook het oude verhaal dat deze jager zelfs op Goede Vrijdag
zijn jachtlust niet kon bedwingen.
Hij kreeg een bijzonder groot hert in het oog.  Toen hij aanlegde om te schieten
draaide het dier zich naar hem toe en in het gewei zag jager Huub een stralend kruis dat hem
op de knieën dwong.
Er was ook een stem die sprak: “Hubertus, waarom verdoe jij je tijd met dit soort bezigheden?
Van nu af zul je niet meer dieren vangen, maar mensen.”  
Toen Hubertus vroeg wat hij moest doen stuurde de stem hem naar Lambertus,
de bisschop van Maastricht.  Uiteindelijk werd Hubertus, de opvolger van Lambertus.  
Al verplaatste Hubertus zijn bisschopszetel naar Luik.

Het verhaal van Sint Hubertus is een echt roepingsverhaal zoals je het ook in de bijbel tegenkomt.
In iedere tijd vraagt God aan mensen om na te denken over wat er echt toe doet in het leven
en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.