Foto’s Afscheid Beschermheer Dhr. Cornielje 23 januari 2019

Geachte heer Cornielje, beste (nog regerende) beschermheer
van onze schuttersfederatie St. Hubertus.

Toen wij u in 2008 benaderde met u de vraag of u het beschermheerschap van onze federatie op u wilde nemen, hoefde u daar niet lang over na te denken.
U kwam immers uit een Gelderse schuttersfamilie en herinnerde u nog steevast hoe u vroeger
vele uren aan het zilver moest poetsen van het gilde uit Lobith, zodat de koning er weer keurig netjes bijliep.
Vele malen mochten we de ins en outs van uw herinneringen aan het plaatselijk en regionale gilde aanhoren, tijdens onze gesprekken hier op het provinciehuis, en dat maakte u tot een betrokken
schutter in onze federatie.
Uw betrokkenheid toonde u in de opvolgende jaren ook waarin wij u telkens vroegen om de erewacht
af te nemen bij de opening van onze jaarlijkse Gelderse Schuttersdag, hetgeen inmiddels een vast onderdeel is geworden van deze provinciale dag en enorm gewaardeerd werd door de vele schutters.

Uw betrokkenheid toonde u ook door de Gilderaadsleden van onze federatie, veelal burgemeesters
van de diverse gemeenten, uit te nodigen in dit huis en samen met hen en ons als bestuur te brainstormen over de toekomst van onze federatie.
Dit alles maakte u tot een beschermheer die wij ons nog lang zullen herinneren als een persoon die weet waar de woorden, Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid voor staan, en wat de inhoudelijke betekenis is van deze begrippen in de schutterswereld van Gelderland.

Op 7 september 2008 in het plaatsje Mechelen, mochten wij u de keten omhangen behorende bij het beschermheerschap van onze federatie. Nu ruim 10 jaar later gaan wij u deze keten weer afnemen maar niet zonder u te bedanken voor al datgene wat u voor onze federatie heeft betekend, in goede en in de wat mindere dagen van onze organisatie.
Altijd was u er om een advies, gevraagd of ongevraagd aan ons als bestuurdersleden en onze verenigingen te geven en daar zijn wij u enorm dankbaar voor.

Geachte heer Cornielje, u hebt de harten van onze schutters en gildeleden, letterlijk en figuurlijk veroverd…
dank u wel voor alles.

Ik wil de commandanten verzoeken om bij u nu op gepaste en gebruikelijke wijze de keten af te nemen, en daarna wil ik u verzoeken om uw handtekening te plaatsen in het guldenboek van onze federatie, waarmee u aangeeft dat uw beschermheerschap per vandaag officieel zal worden beëindigd.
Daarna is het een goed gebruik, om z.g. erewijn te schenken… en ook dat willen wij graag doen om samen met u allen hier het glas te heffen op de mooie tijd die u ons als beschermheer hebt gegeven.

Ik wil graag een toast uitbrengen op de voormalig beschermheer van onze Gelderse Schuttersfederatie,
St. Hubertus,  Dhr Cornielje,…… Proost…