Categorie: Patroonheilige

Sint Andreas

Sint Andreas († eerste eeuw) Feestdag 30 november Schutspatroon van o.a. Rusland, Schotland, Spanje, Griekenland, Sicilië  en van de vissers, de vishandelaars, de zangers, de spinsters, de zeilers en de metselaars. Hij wordt aangeroepen tegen jicht, nekstijfheid, krampen en dysenterie, voor huwelijksgeluk en kinderzegen. Andreas was visser op het meer van Galilea, net als zijn broer Simon Petrus, en werd …

Lees verder

Sint Isidorus

Sint Isidorus (†1130) Feestdag 4 april Schutspatroon van de boeren. Isidorus van Madrid was zoon van een landarbeider in dienst van een grootgrondbezitter in de omgeving van Madrid. Hij trad in het huwelijk met de eveneens heilig verklaarde Santa María de la Cabeza. Het vroege overlijden van een van hun kinderen spoorde hen aan tot …

Lees verder

Sint Damianus

Sint Damianus (†303) Feestdag: 26 september Schutspatroon van artsen, chirurgen en tandartsen, apothekers en drogisten We mogen deze heilige niet verwarren met de bekende Vlaamse volksheld pater Damiaan die pas in de 19e eeuw leefde. In zijn zorg voor de melaatsen op het eiland Molokai bij Hawaï heeft hij echter zijn naam wel waargemaakt. Damianus …

Lees verder