Categorie: Nieuws van het Bestuur

Fijne Paasdagen

Schuttersvriendinnen en vrienden, Gildezusters en Broeders, en allen die het schutters en gilde leven in, en buiten, Gelderland een warm hart toedragen, Fijne Paasdagen…. Dat wens ik U allen van harte toe in deze aparte tijd van ons leven. De tijd dat alles even niet meer zo vanzelfsprekend is in je dagelijkse leven. Omdat we …

Lees verder

Algemene Voorjaars Ledenvergadering

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen, Gildebroeders en zusters, Beste leden van de Gildenraad, Op donderdag 25 maart 2021 stond de  Voorjaarsvergadering gepland van de Gelderse Schuttersfederatie.  Als bestuur hebben wij besloten om deze vergadering met een maand op te schuiven naar donderdag 29 april 2021. De redenen hiervoor zijn dat wij nu, met de huidige maatregelen, …

Lees verder

Besluit Schuttersevenementen 2021

Beste schuttersvrienden, vriendinnen, Gildebroeders en zusters,   Na een aantal weken van overwegingen, diverse gesprekken en vergaderingen, hebben wij als bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie, helaas het besluit genomen, dat wij het schuttersseizoen van 2021 in Gelderland, niet zullen laten plaatsvinden onder auspiciën van onze federatie, door alle beperkingen van het corona virus. Dit houdt …

Lees verder